Jak ustalić datę od kiedy przedsiębiorstwo państwowe może zaliczyć okres korzystania z nieruchomości w zakresie posadowionych na niej urządzeń przesyłowych  do czasu posiadania niezbędnego do zasiedzenia służebności przesyłu

Ustalenie daty, od której przedsiębiorstwo państwowe może zaliczyć okres korzystania z nieruchomości w zakresie posadowionych na niej urządzeń przesyłowych  do czasu posiadania niezbędnego do zasiedzenia służebności przesyłu (lub służebności gruntowej o treści służebności przesyłu) jest istotne nie tylko w [Czytaj więcej...]

Posiadanie tytułu prawnego przez przedsiębiorstwo przesyłowe do korzystania z nieruchomości niestanowiącej jego własności w postaci służebności przesyłu nabytej w wyniku zasiedzenia w dobrej wierze – orzeczenie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2018 r.

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2018 r., sygn. akt II Ca 1337/18, Sąd Okręgowy w Kielcach zmienił zaskarżone postanowienie oddalił Sądu I instancji i oddalił wniosek o ustanowienie służebności przesyłu, gdyż uczestnik posiadał już tytuł prawny do korzystania z nieruchomości wnioskodawcy w postaci służebności [Czytaj więcej...]
wyrok

Czy mleko się wylało?

Czyli czy prawomocny wyrok nakazujący usunięcie urządzeń przesyłowych zamyka definitywnie możliwości prawne ochrony tych urządzeń na cudzym gruncie? Każde przedsiębiorstwo przesyłowe posiadające linie i inne urządzenia elektroenergetyczne wybudowane przed erą służebności przesyłu boryka się z problemem (a [Czytaj więcej...]