Przesył energii jako wystarczająca przesłanka do wykazania stałego i nieprzerwanego korzystania z zasiedzianej nieruchomości

Postanowieniem z dnia 11 lipca 2019 r., sygn. akt V Ca 139/19, Sąd Okręgowy w Warszawie, uwzględniając apelację wnioskodawcy reprezentowanego przez Kancelarię DKK, zmienił postanowienie Sądu I instancji i stwierdził zasiedzenie służebności gruntowej o treści służebności przesyłu z datą 1 stycznia 1985 r. Sąd [Czytaj więcej...]

Wykazania  kolejnych przeniesień posiadania służebności przesyłu

Wykazania  kolejnych przeniesień posiadania służebności przesyłu   Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 r., sygn. akt V Ca 373/18, Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację wnioskodawcy od postanowienia Sądu I instancji oddalającego wniosek o ustanowienie służebności przesyłu. Sąd I instancji oddalił wniosek o [Czytaj więcej...]

Prawo wejścia i wjazdu należy do istoty służebności i nie jest konieczne wykazywanie podejmowania wszystkich konkretnych czynności w toku biegu zasiedzenia – orzeczenie SN.

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 5 lipca  2018 r., sygn. akt I CSK 524/17, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że prawo wejścia i wjazdu należy do istoty służebności i nie jest konieczne wykazywanie podejmowania wszystkich konkretnych czynności w toku biegu zasiedzenia: „Określenie minimalnej treści służebności [Czytaj więcej...]

Jak ustalić datę od kiedy przedsiębiorstwo państwowe może zaliczyć okres korzystania z nieruchomości w zakresie posadowionych na niej urządzeń przesyłowych  do czasu posiadania niezbędnego do zasiedzenia służebności przesyłu

Ustalenie daty, od której przedsiębiorstwo państwowe może zaliczyć okres korzystania z nieruchomości w zakresie posadowionych na niej urządzeń przesyłowych  do czasu posiadania niezbędnego do zasiedzenia służebności przesyłu (lub służebności gruntowej o treści służebności przesyłu) jest istotne nie tylko w [Czytaj więcej...]

Posiadanie tytułu prawnego przez przedsiębiorstwo przesyłowe do korzystania z nieruchomości niestanowiącej jego własności w postaci służebności przesyłu nabytej w wyniku zasiedzenia w dobrej wierze – orzeczenie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2018 r.

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2018 r., sygn. akt II Ca 1337/18, Sąd Okręgowy w Kielcach zmienił zaskarżone postanowienie oddalił Sądu I instancji i oddalił wniosek o ustanowienie służebności przesyłu, gdyż uczestnik posiadał już tytuł prawny do korzystania z nieruchomości wnioskodawcy w postaci służebności [Czytaj więcej...]
wyrok

Czy mleko się wylało?

Czyli czy prawomocny wyrok nakazujący usunięcie urządzeń przesyłowych zamyka definitywnie możliwości prawne ochrony tych urządzeń na cudzym gruncie? Każde przedsiębiorstwo przesyłowe posiadające linie i inne urządzenia elektroenergetyczne wybudowane przed erą służebności przesyłu boryka się z problemem (a [Czytaj więcej...]